SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Regelendringer i barne- og ungdomsfotballen.

Gutt 1

Regelendringer i barne- og ungdomsfotballen.

Bookmark and Share
Regelendringer i barne- og ungdomsfotballen.

Nye regler for sesongen 2014. Her er det regler både for barne- og ungdomsfoballen.

Se på vedlagt PDF fil for informasjon om regelendringene.