SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Skedsmo FK er klare for Kvalitetsklubb Nivå 2 – Vil du være med i prosjektet?

Gutt 1

Skedsmo FK er klare for Kvalitetsklubb Nivå 2 – Vil du være med i prosjektet?

Bookmark and Share
Skedsmo FK er klare for Kvalitetsklubb Nivå 2 – Vil du være med i prosjektet?
Kvalitetsklubbmatrise

Skedsmo FK er som den første klubben i NFF Akershus i gang med sertifisering til Kvalitetsklubb Nivå 2.
Kvalitetsklubb er et nasjonalt konsept utviklet sentralt i NFF. Hvor hovedmålet er  -  fotball for alle!

Hva er kvalitetsklubb?
Kvalitetsklubbkonseptet er klubbutvikling satt i system. På Kvalitetsklubb nivå 1 ble Skedsmo sertifisert på 20 punkter innenfor følgende fire områder:

  • Aktivitet
  • Organisasjon
  • Kompetanse
  • Verdier/samfunnsansvar

 

På Kvalitetsklubb Nivå 2 vil alle kriteriene få et naturlig tillegg som vi som klubb må levere for å løfte oss videre i programmet.

Vil du lese mer om kvalitetsklubb Nivå 2, se følgende link - https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-2/

 

Hva er målet med Kvalitetsklubb?

Målet med kvalitetsklubb-prosessene er:

  • Stimulere til utvikling i alle klubbens ledd, som vil forsterke helheten
  • Strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige
  • Øke kontinuiteten hos klubblederne og styrke frivilligheten
  • Sikrer trygge omgivelser i aktivitet for barn og unge
  • Sunne verdier og god kompetanse gir grobunn for kvalitet i barne- og ungdomsfotballen

 

Veien er målet

I kvalitetsklubb-sertifiseringen er prosessen i seg selv vel så viktig som målet og derfor er det viktig at flere i klubben deltar i prosjektet.

Vi oppfordrer derfor spillere, trener, ledere, foreldre og supportere som har lyst til å bidra i prosjektet, til å sende en mail til Post@SkedsmoFK.no – merk mailen med kvalitetsklubb.
Du kan også ta kontakt med kvalitetsklubbansvarlig Merete Løkse på 911 59 975 dersom du har spørsmål. I prosjektet vil det være  varierte oppgaver som skal løses.

Prosjektet starter opp i høst (september) og Skedsmo FK har som mål å være ferdig sertifisert høsten 2019.
Dette er en stor mulighet til å kunne lære mer om kvalitetsklubb, bli bedre kjent med Skedsmo FK og andre frivillige. Men dette er også en flott mulighet til å være med på å utvikle Skedsmo FK videre.