SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Skedsmo Fotballklubb permiterer

Gutt 1

Skedsmo Fotballklubb permiterer

Bookmark and Share

Skedsmo FK ser seg også nødt til å permitere ansatte. Som Fotballklubb lever vi av aktivitet og det har myndighetene, rettmessig, forbudt i Norge. Vi har nå kun daglig leder i en 50% stilling ut april. Deretter må vi se hvordan status er i Norge. Vi håper alle at vi kommer i gang i mai, men vi vet ikke. Skedsmo FK følger de retningslinjer som myndighetene gir, så vi ber dere holde dere oppdatert gjennom media.

Selv om alle aktivitetene er stoppet, så fortsetter de faste løpende kostnadene. Bare denne uken har vi hatt kostnader på tilsammen rundt Kr. 300 000,-, så er det fortsatt behov for noe inntekter. Vi har besluttet å vente med å sende ut treningsavgiften til medlemmene våre. Det er ingen god tid nå å motta treningsavgiften, derfor venter vi til vi starter opp igjen, selv om de fleste lag allerede har trent i 2,5 måned.

Men det jeg håper at dere medlemmer som ikke har betalt treningsavgiften for 2019, gjør det snarest. Trine, sender ut purring til dere i disse dager (hvis dere ikke har fått den allerede). Til dere lagledere, fint om dere hjelper til med dette, se medlemslisten på nettet. Nå er selv Kr. 300,- viktige inntekter for Skedsmo FK. Totalt utestående beløp er ca. Kr. 40 000,- Dette er mye penger for oss som klubb, spesiellt i disse dager. På forhånd takk for hjelpen.

Kjenner dere til firmaer som kunne tenke seg å støtte oss, ev henge opp et skilt på stadion (vi har fått en ny i disse dager), så gi meg beskjed jol@skedsmofk.no

I og med at de fleste på kontoret er permittert, så vil responstiden være redusert, men du får tilbakemelding etterhvert.

Skedsmo FK ønsker alle medlemmer velkommen tilbake, etter vi sammen har bekjempet Corona viruset. Ta vare på hverandre.