SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Skedsmo fotballklubb trenger frivillige, vil du være med å bidra?

Gutt 1

Skedsmo fotballklubb trenger frivillige, vil du være med å bidra?

Bookmark and Share
Styret 2022

Vi trenger en ressurs til valgkomiteen, og et nytt styremedlem.

• Valgkomiteen:

o hjelpe til å søke etter frivillige kandidater etter gitte kriterier.

o Blir enig om prosess for hvilke kandidater som innstilles til det nye styret

o Være tilgjengelig på årsmøtet

• Styremedlem:

o Deltakelse på styremøter – ca 7-8 møter i året

o Delta på Lederkurs i regi av NFF

o Delta på klubbens dag, eventuelt andre tilstelninger i klubbens regi

o Aktivt bidra i styremøter og andre møter i regi av SFK.

Har du lyst til å bidra, kontakt Styreleder Ole Andre Mora Mobil: 90597920. E-post: ole.andre.mora@coop.no