SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Spillestil Skedsmo FK, 5, 7 og 11 fotball

Gutt 1

Spillestil Skedsmo FK, 5, 7 og 11 fotball

Bookmark and Share
Spillestil Skedsmo FK, 5, 7 og 11 fotball

Her finner dere ett skjematiskt spillestilsoppsett for 11 fotball, 7 er fotball og 5 er fotball.

Dette vil vi gå igjennom på trenerforum den 19.mars, for barnefotballen.

Som dere ser så skal det være en rød tråd mellom det som skjer i ungdomsfotballen og barnefotballen. Dette gjør vi fordi vi ønsker å legge til rette for at barna skal oppleve mestring innenfor de rammene vi kan gi dem.

Dette er ikke en "taktisk" oppsetting men skal være verktøy og rammer som skal bidra til at vi kan spille den fotballen som vi ønsker at vi skal. Disse oppsettene kan være med å bidra til at spillerne bruker banens størrelse slik at vi får flest repetisjoner på det å holde ballen i laget, masse finter, og rom til å mestre.

Vi ønsker at lagene i Skedsmo, fra tidlig alder skal bruke banens størrelse, og få kjennskap til ulike roller i laget, og dette er også en form for kompetanse hos spillerne.

Vi skal ikke være så opptatte av det som skjer uten ball, at vi ikke skal presse, at vi skal ligge der og der, men det å få kjennskap til plasser på banen og bruken av banen vil gjøre det enklere å spille masse pasninger i laget. Jo før vi begynner med dette jo bedre er det. Og husk: Dette er ikke en formasjons/taktisk basert tilnærming, men en ramme for utvikling av våre spillere innenfor klubbens ramme som handler om "The Skedsmo way to play", som skal være et hjelpemiddel og som skal forberede barna på den store grønne banene når det blir 13/14 år.

Jo flere repetisjoner vi gir dem, jo større er sannsynligheten for progresjon og utvikling uavhengig eget nivå.

Dere finner også denne presentasjonen under SPORTSLIG, SPILLESTIL øverst på hjemmesiden.

Med vennlig hilsen den sportslige redaksjonen.