SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Sportslig status

Gutt 1

Sportslig status

Bookmark and Share
Sportslig status

Vi kjører på med trener skolering!

Pandemi får være pandemi. Ingen tvil om at det påvirker aktiviteten i vår klubb også. Uansett er det viktig å holde fokus med det vi får gjort noe med. Nøkkelen til god fotball aktivitet er skolerte trenere. Dette er samtidig en prosess som aldri slutter.

Vi får stadig inn nye trenere som vi ønsker skolert i Skedsmo modellen. I 2019 fikk vi inn en Trenerveileder i klubben, Jarle Toften. Jarle er sertifisert kursholder fra Akershus Fotballkrets til å holde det som kalles for klubbnære kurs. Det vil si at det i utgangspunktet kun er Skedsmo trenere til stede. Både teori og praksis blir gjennomført hos oss. Høsten 2020 gjennomførte vi Grasrottrener(GT) del 1 og 2. Det samme har vi gjort nå i vinter. Og det planlegges for GT del 3 og 4 denne høsten. Som kjent er Skedsmo FK sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. I skrivende stund er vi ganske nærme godkjenning for nivå 2. I kvalitetsklubb konseptet er det tydelige føringer på kompetansekrav hos våre trenere. Derfor er det viktig at vi har rutiner på hvordan vi til enhver tid jobber for å oppfylle disse kriteriene. Et av kravene er at vi MÅ ha minimum en trener på hvert lag i barnefotballen med GT1 kurs. I ungdomsfotballen har vi tradisjonelt flere trenere som har gjennomført kurs. I vinter har samtlige ungdomstrenere med kontrakt fått tilgang til et digitalt kurs om Posisjon spill på Norsk. Dette gir oss et felles språk og referanser i forhold til både individuelle og kollektive konsepter.

 

Ny revidert sportsplan

I desember 2020 vedtok Sportslig utvalg en ny sportsplan. Sportsplanen er klubbens styrende dokument, som sier noe om hvordan vi skal drive fotball aktiviteten i Skedsmo FK. Det er Skedsmo FK som legger føringer for hvordan klubben skal drives og ikke enkeltindivider. Alle foresatte, trenere og ledere må sette seg inn i, og jobbe i tråd med denne planen. Utdrag av planen benyttes i ulike fora for å sikre implementering.

 

Går nye veier i oppstart av årskull

Hvert år starter nye 5-6 åringer med fotball på Skedsmo stadion. Nytt av året er at vi inviterer barnehager til fotball økt på Skedsmo stadion. Skolestarterne får dermed prøve fotball på dagtid uten foreldre til stede. Vanligvis har nye årskull fått lov å starte så fort de har trenere på plass. Fra i år får ingen lov å starte før de har gjennomført vårt GT1 kurs. Vi har også en ambisjon om at minst 50% av trenerne skal være kvinner. Vi vil ha trenere som utstråler trygghet, vennlighet og empati. Selve innholdet på treningene får de av oss. Først når vi får dette på plass er vi virkelig klubbstyrt.

 

Avslutningsvis vil jeg passe på å gi all mulig ros og takk til samtlige av klubbens trenere og foreldre i støttefunksjoner. Det har uten tvil vært et utfordrede år, med mye nytt å forholde seg til. For oss som klubb er det helt avgjørende at foreldre stiller opp og tar ulike roller rundt de enkelte lagene. Dette vil vi garantert også være avhengig av i årene som kommer. Når jeg ser det enorme frivillige innsatsen som legges ned i vår klubb er jeg ganske trygg på at vi skal gå fremtiden lyst i møte.

 

Sportslig hilsen

Per-Einar Gjelsvik

Sportslig leder