SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Til dere trenere og ledere som får dekket kjøregodtgjørelse

Gutt 1

Til dere trenere og ledere som får dekket kjøregodtgjørelse

Bookmark and Share

Minner om at 2016 fotballsesongen nærmer seg slutten. Det samme gjelder regnskapsåret 2016. Det betyr at alle som har mer utestående kilometer ihht kontrakt for 2016, må sende reiseregning til Jørn Ove Lunder senest 5 november. Utbetaling er 15/11.