SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Tommy Stovner går av som hovedtrener

Gutt 1

Tommy Stovner går av som hovedtrener

Bookmark and Share
Tommy Stovner går av som hovedtrener

Tommy er 100% Skedsmo mann og har bidratt til at Skedsmo er på et høyt nivå, både på senior herrer, men også i ungdoms fotballen. 

Tommy Stovner takker for seg som hovedtrener i Skedsmo etter snart 17 år som trener i klubben. 

Tommy har gjort en strålende jobb, både som trener i barnefotballen, ungdom og ikke minst seniorfotballen. 

Tommy Stovner har etter eget ønske valgt å gi seg som hovedtrener for Skedsmo A lag herrer etter denne sesongen. 

Tommy har vært en stor bidragsyter til både spillestil, struktur, innspill og en rød tråd i klubben de siste årene. Han har samtidig med sitt engasjement og trenerrolle vært aktiv i sportslig utvalg, trenerforum og vurderinger av det sportslige opplegget rundt ungdoms fotballen.

Tommy var også med i trenerteamet som historisk spilte oss opp i 2.divisjon for 3 sesonger siden. 

Tommy har vært trener, og eller hovedtrener i Skedsmo på A lags nivå, 2 år som hovedtrener, og 4 år i trenerteamet. 

Tommy var også hovedtrener i 2 år på juniorlaget før han gikk inn i A laget (de spilte også ett år i junior interkrets). 

Tommy har vært trener i Skedsmo i 17 år og startet med sitt engasjement rundt sin sønn Kenneth Stovner. 

Tommy blir med stor sannsynlighet mye å se på Skedsmo stadion. Tommy har allerede blitt forespurt om en rolle som sportssjef rundt Senior Herrer neste sesong (A lag, rekrutt og junior) noe han er veldig positiv og motivert for å være med på. 

Vi vil takke Tommy for en fantastisk innsats, arbeid og dedikasjon de årene han har vært engasjert og gleder oss til flere år sammen i en potensielt annen rolle.