SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Trafikale grunnkurs og kjøretimer hos LB trafikkskole - Støtt Skedsmo FK sin samarbeidspartner på Skedsmokorset

Gutt 1

Trafikale grunnkurs og kjøretimer hos LB trafikkskole - Støtt Skedsmo FK sin samarbeidspartner på Skedsmokorset

Bookmark and Share
Trafikale grunnkurs og kjøretimer hos LB trafikkskole - Støtt Skedsmo FK sin samarbeidspartner på Skedsmokorset

Link med dato til kommende kurs.

http://www.lbtrafikkskole.no/kurs/

Skedsmo FK og LB Trafikkskole http://www.lbtrafikkskole.no/ har et samarbeid hvor både spillere, foreldre, øvrig familie og Skedsmo FK kan få fleksible løsninger og gode priser på trafikalt grunnkurs kjøretimer.

Til alle spillere, foreldre og øvrig familie i Sfk
Med fleksible løsninger mener vi tilpassede trafikale grunnkurs som passer i forhold til treningstider/dager og skole. Her kan det legges til rette slik at kombinasjonen fotball, trafikalt grunnkurs og den resterende opplæringen blir tilrettelagt. 
Viktig at spillerne oppgir hvilket lag de spiller på ved påmelding. Det må også være minst 8 deltagere på hvert grunnkurs(disse må ikke komme fra samme lag). Lag gjerne en liste med spillere og send påmeldingen samlet i god tid og det vil bli satt opp kurs. Dette for at vi skal kunne tilpasse tidene med LB Trafikkskole. 

Ved øvrige spørsmål vedr. opplæring og prisene som gis til spillere, foreldre og øvrig familie kontakt Linda på 932 32 213 eller linda@lbtrafikkskole.no