SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Trening frem til 18/1.2021

Gutt 1

Trening frem til 18/1.2021

Bookmark and Share
Trening frem til 18/1.2021
Regjeringen og kommunen kom i går med følgende regler i forhold til trening og Covid-19: På pressekonferansen 3. januar anbefaler regjering at all organisert innendørs aktivitet utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også for barn og unge. Formannskapet i Lillestrøm vil i tillegg onsdag 5. januar vurdere om den samme anbefalingen skal vedtas i lokal forskrift, det vil si at det ikke bare er en anbefaling, men forbudt. Utendørs aktivitet kan gjennomføres for barn og unge forutsatt at det holdes minst 1 meters avstand. For voksne fra 20 år og eldre oppfordres fortsatt å stanse all organisert aktivitet, også utendørs. Ny vurdering gjøres innen 18. januar.
Vi i Skedsmo Fotballklubb tar dette til etterretning slik at det kun vil være lov med utendørs trening for spillere som er under 20 år (1.m avstand regel) frem til 18/1.