SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Trening i uke 17 + diverse

Gutt 1

Trening i uke 17 + diverse

Bookmark and Share
Trening i uke 17 + diverse

Føst vil jeg si at etter å ha vært innom treningene til alle lagene som har trent på hovedbanen i denne Korora tiden, har dere imponert meg i måten dere har gjennomført treningene med Korona regler. Fort gjort å glemme seg bort, men da henter dere det inn igjen. Kjempefint at dere foreldre som til vanlig ikke er så involvert stiller opp. Klapp for alle dere.

Skedsmo stadion er en kommunal bane, og Lillestrøm kommune har valgt å følge Myndighetene, Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund sine retningslinjer. Lillestrøm kommune sier at det er opp til Fotballklubben å legge seg på en strengere linje, det kan være å legge oss på 2 og 2 maks 3 som tidligere, eller å følge de nasjonale linjene. Vi prøver oss på å følge Lillestrøm kommune sine anbefalinger i og med at det er et kommunalt anlegg. Det som Norges idrettsforbund sier er at vi som klubb kan stå til ansvar https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-for-idrettslig-aktivitet/ For adm. blir dette selvsagt vanskelig å følge opp da nesten alle er permittert, som betyr at vi har 50% stilling på jobb. Vi er da helt avhengig av dere som bestemmer at laget skal starte og trene nå i disse Korona tider, at organiseringen av treningene er god, at nok foreldre og trenere/ledere stiller opp. Husk at det er 4 spillere + 1 leder i hver gruppe og ingen fysisk kontakt mekllom spillerne(ingen forøvrig). Regner med at alle har fått med seg de generelle Korona reglene nå.

Lillestrøm kommune har valgt å låse opp målene fra 17/4.

Enn del av målene har nett som er fulle av hull. Disse vil bli skiftet i tiden fremover. Jeg fikk spørsmål om vann og kommunen har nå skrudd på vannkrana ute ved kiosken.

Når det gjelder treninger fremover så er det frivillig for lagene om de ønsker å starte opp. Noen av barna/ungdommene har sikkert behov for å møte kameratene sine og samtidig få litt fysisk aktivitet. Jeg legger ut oppdatert banebok. Som dere ser nedenfor er det behov for litt større bane med tanke på Korona reglene. Når dere ser på baneboka så er det på enkelte dager og tidspunkt flere lag samtidig. Viktig at dere som ønsker å trene tar kontakt med de dere skal trene sammen med i forkant og avtaler hvordan dere skal organisere. Gruppene er trolig ikke like store nå da noen familier har voksne i risiko gruppen og bør ikke ta noen risiko for smitte.

Baneboka, med få endringer er den samme som i vinter. Jeg har bedt lagene gi tilbakemelding på hvilke tider de ikke ønsker å benytte. Dersom noen av barnelagene, som kun har trent inne i vinter, ønsker å få treningstid ute, send inn ønske utifra hva som er ledig. 3er og 5er har benyttet øvre banen tidligere vår/sommer. https://www.skedsmofk.no/Nyttig/Banebok 

Anbefalte grenser for antall spillere på:

  • 11´er bane: 32 spillere
  • 7/9´er bane: 16 spillere
  • 5’er bane: 8 spillere
  • Ballbinge: 5 spillere
koronavettregler_barn_og_unge

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/koronavettregler-for-keepertrening/

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballens-koronavettregler--retningslinjer-for-fotballaktivitet-under-restriksjonene-mot-spredning-av-koronasmitte/

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/her-er-klubbenes-favorittovelser/

Skedsmo FK har fortsatt behov for samarbeidspartnere og sponsorer. Det er lenge siden fikk fikk inntekter sist(unntak var bidraget fra Lillestrønbanken). Skedsmo FK er en medlemsbedrift så inntekter og utgifter må gå i balanse. Totalt har Skedsmo FK hatt rundt 10 mill i omsetning. Slik det ligger an nå må vi få opp inntektene for å kunne matche kostnadene, som med unntak av lønnskostnader som blir redusert, vil kunne gi et lavere tilbud til medlemmene. Vi håper at vi skal kunne være så kreative, og gjerne ved hjelp av dere i Skedsmo FK, at vi klarer å opprettholde tilbudet slik det var tenkt. Noe endring blir det nok, men det er avhengig av varigheten av pandemien. Vi har en del lite krevende dugnader i forballen og det er:

  • Støtt Skedsmo FK med Grasrotandelen
  • Vi har UFF konteinere på Europris, Circle K og Skedsmo senter. Dette gir oss Kr. 2,- pr. plagg.
  • Benytt dere av SUPER tilbud fra Comet Sport
  • Vi har fortsatt noen få doruller til salgs for Kr. 350,- pr. sekk.
Doruller
Grasrotandelen
Trafikale-grunnkurs-og-kjoeretimer-hos-LB-trafikkskole-Stoett-Skedsmo-FK-sin-samarbeidspartner-paa-Skedsmokorset_large
Comet tilbud