SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Uke 19. Hva skjer i Skedsmo FK ?

Gutt 1

Uke 19. Hva skjer i Skedsmo FK ?

Bookmark and Share
Uke 19. Hva skjer i Skedsmo FK ?

Fotballhverdagen på vei tilbake ? For å kunne komme i gang med akademiet(Christian, kommer med egen info), er nå de som har vært permittert rundt akademiet tilbake i 50%. Sportslig leder er tilbake 100%. SL vil i tillegg til det sportslige få andre/flere oppgaver i tillegg til SL-oppgaver. Det er mulig nå som det er litt roligere på treningsfronten, og skolere seg. Ta Grasrottreneren nå https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/2020/stort-engasjement-for-grasrottrenerkurset/ Dersom dette er interessant gi beskjed til peg@skedsmofk.no. PS! Til dere som ønsker å starte organisert trening. Hold deg alltid oppdatert på treningstider i baneboka som ligger på nettet: https://www.skedsmofk.no/Nyttig/Banebok 

Til dere som allerede har startet med organiserte treninger, her er noen tips:

  • God planlegging i forkant https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/--blitt-hoyt-verdsatt/
  • Gruppene på trening skal bestå av 4 og 4(en voksen pr gruppe). Bruk de samme gruppene på hver trening da unngår vi "kanskje" smittespredning.
  • Benytt dere gjerne av forslag til øvelser https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2020/her-er-klubbenes-favorittovelser/
  • Unngå øvelser hvor du skal nikke ballen.
  • Skedsmo FKhar en FB side for trenere. Del gjerne din favoritt av "Korona" øvelse med Skedsmo FK sine trenere.
  • Husk at etter trening skal ballene vaskes.