SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Unngå bruk av Skedsmo Stadion

Gutt 1

Unngå bruk av Skedsmo Stadion

Bookmark and Share
Unngå bruk av Skedsmo Stadion

For å hindre koronasmitte ber vi innstendig om å ikke bruke Skedsmo Stadion. Vi forholder oss til offisielle retningslinjer om at nærkontakt og ansamlinger skal unngås.

Vanligvis ville det ikke vært noe som gledet oss mer en yrende liv på Skedsmo Stadion. Men i disse dager er det viktig at fotballfolket følger myndighetenes offisielle retningslinjer som skal bidra til å begrense smitte.

Folkehelseinstituttet har klare retningslinjer på at kontakt mellom mennesker bør unngås: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vi ber også våre medlemmer om å ta retningslinjene på alvor. Å begrense smitte er en felles dugnad vi alle må være med på!

Ta kontakt med oss om dere lurer på noe.