SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Uttøyning eller ikke!

Gutt 1

Uttøyning eller ikke!

Bookmark and Share
Uttøyning eller ikke!

Fysisk trener og naprapat Thomas Lund Johannessen har skrevet en artikkel om temaet. Se på innlegget i les mer. 

Det er mange forskjellige meninger når det kommer til om fotballspillere skal tøye ut eller ikke, og for å finne det beste svaret er vi nødt til å forholde oss til den nyeste forskningen på temaet.

Kieran O’Sullivan og Sean McAulliffe har skrevet en oppsummering av en seneste forskningen i tidskriftet Aspetar der de går gjennom forskning på statisk tøying og sammenligner det med styrketrening.

Under følger en oppsummering av artikkelen (artikkelen kan leses i sin helhet her).

 

Først; Vi snakker ofte om to typer uttøying; statisk og dynamisk.

 • Statisk tøying er når man står i en og samme posisjon over en kortere/lengre periode med drag i musklaturen man ønsker å tøye.
 • Dynamisk tøying er når man driver bevegelighetstrening/tøying mens man er i bevegelse.

 

Blant fotballspillere så er min erfaring at statisk uttøying er det som foregår i størst grad og det er dette artikkelen tar for seg.

 

Så, til oppsummeringen av artikkelen:

Forskjellige typer uttøying har forskjellige mål, men målet med statisk uttøying er som oftest:

 • å forbedre bevegelighet
 • øke fysisk prestasjonsevne
 • forebygge skader og/eller
 • redusere skadeperioden etter skade.

 

Forskning tyder på at man ved andre typer trening og rehabilitering (f.eks styrketrening) kan oppnå de samme målene like effektivt, eller til og med mer effektivt enn ved statisk uttøying. Referanse nr 1 i artikkelen til O'sullivan og McAulliffe viser at eksentriske treningsprogrammer også øker fleksibiliteten – noe som setter spørsmålstegn ved om det faktisk er en større fordel å tøye ut, eller om alternativene er bedre.

Videre i artikkelen ser de på om det er evidens for om det er vits å velge statisk uttøying avhengig av ulike mål, fremfor styrketrening.

 

Uttøying og fleksibilitet:

 • Det finnes evidens for at statisk tøying øker fleksibiliteten kortvarig. Man ser at denne effekten forsvinner iløpet av 30minutter. Det finnes også evidens for at statisk tøying som utføres jevnlig i flere uker resulterer i positive forbedringer i bevegelseutslaget.
 • Fleksibiliteten øker også ved styrketrening – spesielt ved eksentrisk trening. Forbedringen ligger nære den forbedringen man ser ved statisk uttøying.
 • Verken statisk tøying eller styrketrening virker å redusere stivhet i ledd.

 

Statisk tøying og prestasjoner:

 • Akutt statisk tøying over 45 sekunder bør unngås rett før man deltar i aktiviteter der styrke og eksplosivitet er viktig, da man ser at prestasjonsevnen mest sannsynlig reduseres i tillegg til at man ikke finner klare fordeler ved å tøye ut.
 • Kortere perioder med statisk uttøying er også vanskelig å rettferdiggjøre av samme årsak.
 • Det samme gjelder i utholdenhetsidretter.
 • Vedvarende/repetativ statisk tøying er ikke assosiert med klar reduksjon av prestasjoner som akutt statisk tøying, og kan i noen tilfeller bedre styrke og eksplosivitet om man sammenligner med det å ikke ha noe treningsprogram. Samtidig, ettersom statisk tøying er mye mindre effektivt enn styrketrening når det kommer til å forbedre styrke og eksplosivitet, og det er uklart om statisk tøying kan påvirke styrke i negativ retning, er det vanskelig å argumentere for å fortsette å tøye.
 • Statisk tøying forbedrer ikke utholdenheten, mens på den andre siden så ser vi positive effekter på utholdenhet ved styrketrening.

 

Statisk uttøying og skadeforebygging eller behandling:

 • Statisk tøying er tilsynelatende ikke med på å redusere skaderisiko og eventuelle effekter i forhold til å returnere til idrett etter skade, er marginale.
 • På den andre siden, et styrketreningsprogram med gradvis økning av belastning virker å ha signifikant effekt i forhold til å redusere skaderisiko og redusere tiden det tar før man kan returnere til idrett.
Uttøyning

 

Oppsummering:

Det er vanskelig å motivere for bruken av statisk tøying når man ser på alternativene. Man oppnår omtrent det samme ved styrketrening i tillegg til fordeler som bedre styrke, skadeforebygging og positive effekter på eksplosivitet og utholdenhet.

Skrevet av:Thomas Lund Johannesen

Naprapat og Skedsmogutt

Fysisk trening og skadeforebygging G19 1