SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Vår samarbeidspartner POLARKRAFT leverer strøm til 48 øre pr KW time

Gutt 1

Vår samarbeidspartner POLARKRAFT leverer strøm til 48 øre pr KW time

Bookmark and Share

Ta en telefon til vår samarbeidspartner på strøm og be om gunstig avtale som samarbeidspartner med Skedsmo FK. I tillegg støtter du Skedsmo FK ved å kjøpe strøm fra POLARKRAFT

Polar Kraft AS Telefon (sentralbord): 987 02006, Postboks 54, 8501 Narvik - firmapost@polarkraft.no.