SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Vårkurs (for autoriserte dommere) og rekruttdommerkurs (for nye)

Gutt 1

Vårkurs (for autoriserte dommere) og rekruttdommerkurs (for nye)

Bookmark and Share

Rekruttdommerkurs

Invitasjonen til rekruttdommerkurset til deres dommerkontakt og medlemmer. Kostnaden for kurset er 350 kroner, men hvis dommeren fullfører og blir autorisert i løpet av sesongen er det gratis. (Sak på nettsiden vår: http://www.fotball.no/Kretser/akershus/Dommer/Dommerinfo/Nyheter/2014/Rekruttdommerkurs01/)

Klubben dekker kurset

Vårkurs

Invitasjonen til vårkurs (vedlagt) går ut til alle dommerne, og den er også lagt ut på nettsiden (http://www.fotball.no/Kretser/akershus/Dommer/Dommerinfo/Nyheter/2014/Vaarkurs-20141/) vår. Del gjerne informasjonen med dommerkontakten deres, og legg gjerne ut en sak på nettsiden til klubben. Til informasjon blir det samme fremgangsmåte som på høstkurset. Dere (klubben) blir fakturert i etterkant for de dommerne dere sender til kurset. Prisen blir i intervallet 1000-1300 kroner per dommer.

Klubben dekker kurset