SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Veldig bra oppmøte på jenterekrutteringsmøte.

Gutt 1

Veldig bra oppmøte på jenterekrutteringsmøte.

Bookmark and Share
Veldig bra oppmøte på jenterekrutteringsmøte.
1jenter
2jenter
4jenter
5jenter
6jenter
7jenter
10jenter
11jenter
12jenter
8jenter
9jenter

Torsdag 1 juni inviterte SFK alle jenter i alderen 13 -17 år til et jenterekrutteringsmøte. Invitasjonen var til både spillere som enda er aktive, og de som tidligere har vært aktive.

Agenda for dagen var å fortelle ungdommen om at deres kompetanse som fotballspiller også kan benyttes til andre deler av sporten. Det er ønskelig at flere jenter blir enten dommere eller trenere (Grasrottrener) i fotballen, eller gjerne begge deler.Ca 40 jenter møtte opp og dette er vi svært fornøyd med.

Dagen ble innledet av styreleder Ole André Mora som fortalte om at SFK ønsker å ha jenter i fokus fremover for å øke andelen jenter i klubben. Styret i SFK var godt representert på møte med 4 personer.

Samarbeidsavtalen vi har signert sammen med LSK Kvinner ble det informert om. Kort fortalt vil den gå ut på at vi ønsker å lære av hverandre, jobbe tett sammen både på treninger og treningsleir. Spillere vil kunne trene med begge lag og det skal være muligheter for hospitering begge veier.

 Jentefotballens dag vil vi også arrangere i løpet av august/september. Her vil det bli mange aktiviteter, trening med servering av mat etc. Vi skal jobbe for at ressurser fra LSK Kvinner kommer og bidrar og jenter fra egne lag vil bli invitert til å forberede dagen.

Akershus Fotballkrets var invitert og de stilte med mange ressurser. Det var hele 5 personer. Det fortalte varmt om satsningen om å rekruttere både trenere og dommere fra jentesiden av fotballen. Det ble muligheter for jentene å stille spørsmål til panelet og spørsmålene kom og ble besvart.

Det blir satt opp kurs for aktivitetene og blir vi mange nok, settes det opp egne kurs for Skedsmo.

Da møtet var over ble det lagt ut lister for å vise interesse for å delta på dommer/trener kurs og her ble pågangen stor. Av ca 40 jenter som deltok på møte, meldte 19 stk seg som interesserte for å gå på enten dommer eller trenerkurs. Fordelingen var omtrent lik på begge kursene. 

Dommerkurset avholdes 18.juni. vi kommer tilbake med sted og tidspunkt for kurset så snart det er bestemt.

Trenerkurset – her jobbes det med et opplegg hvor Skedsmo, Lillestrøm og Lørenskog kjører kurs sammen. Mer informasjon kommer. Planen er å gjennomføre dette før sommeren.

De av dere som ikke var på møte eller ikke har skrevet seg på listene så er det fortsatt mulighet for det. Send en e-post til Merete på  merete.lokse@norgesgruppen.no og si at du har lyst å delta på kurs.

Tusen takk til alle som deltok på møte og en ekstra takk til Akershus Fotballkrets som holdt flotte innlegg.

Se presentasjon:

Mvh

Skedsmo Fotball