SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Velkommen til årsmøte i Skedsmo FK

Gutt 1

Velkommen til årsmøte i Skedsmo FK

Bookmark and Share

INNKALLING TIL

 

ÅRSMØTE I SKEDSMO FOTBALLKLUBB

 

TIRSDAG 13. mars 2018

 

KL. 18:00

 

SKEDSMO STADION

 

Dagsorden:

 

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede.

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 

4. Styrets årsberetning 2017

 

5. Behandle regnskap i revidert stand

 

6. Behandle innkomne forslag og saker– må meldes innen 01.03.2018

 

7. Fastsette medlemskontingent

 

8. Godkjenning av styrebehandlet budsjett

 

9. Valg:

a) Leder og Nestleder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Velge statsautorisert/registrert revisor

d) Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

PS! Det har dessverre oppstått en feil i valgkomiteens innstilling. "Styret - innstilling til valg 2017" skal være "Styret - innstilling til valg 2018"