SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Vi utvider staben på akademiet

Gutt 1

Vi utvider staben på akademiet

Bookmark and Share
Vi utvider staben på akademiet

Skedsmo Fotballklubb v/ SFA (Skedsmo Fotballakademi) utvider staben og vi søker etter 1-2 nye spillerutviklere på jente- og eller guttesiden tilknyttet akademiet.

Oppgavene er knyttet til vårt fotballakademi, men kan kombineres med trenerolle rund jenter ungdom eller gutter ungdom for en større roller.

Vi oppfordrer jenter til å søke da vi er på utkikk etter en jente som kan jobbe på vårt jenteakademi samtidig som alle kan søke på begge rollene.

Rolle 1: 
Leder for jenteakademiet + trener jenter ungdomslag. 
Rolle 2: 
Spillerutvikler og trener for akademiet G9 til G12 gruppene våre.

Begge roller kan som nevnt kombineres med andre trenerroller i klubben. 
Skedsmo Fotballklubb har utvidet et meget vel drevet fotballakademi og en utviklings drift som er interessant, utfordrende og spennende. 
Vi jobber på flere fronter med å utvide sportslig stab, tilbud og utvikling av vårt fotballkonsept.

Vi ser etter yngre/eldre personer som har stor interesse for fotballfaget, har påbegynt eller ønsker å påbegynne trenerutdannelsen.

Søknad/henvendelse/spørsmål gjøres til 
Kim Andre Pedersen
E-post: kimapeders@gmail.com 
Tlf: 9950 9440

Skulle det være andre spørsmål, henvendelser eller tilsvarende så ikke nøl med å ta kontakt.