SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Nyheter / Viktig for alle barnelag: Autorisering av lag til kamper i utlandet

Gutt 1

Viktig for alle barnelag: Autorisering av lag til kamper i utlandet

Bookmark and Share
Viktig for alle barnelag: Autorisering av lag til kamper i utlandet

Alle norske lag som skal delta i privatkamper, offisielle kamper eller turnering i utlandet må autoriseres før avreise fra Norge.

Kamper i Norden For kamper i Norden trenger ikke norske lag autorisasjon for deltakelse. Tilsvarende gjelder for Nordiske lag som spiller kamper i Norge.

For spillere som ikke har fylt 12 år ved årets begynnelse (m.a.o. spillere til og med det året de fyller 12 år), gjelder NIFs Barneidrettsbestemmelser. Ved henvendelser eller spørsmål fra lag/klubber er det viktig å understreke at de må etterleve NIFs Barneidrettsbestemmelser.

Først det året spilleren fyller 11 år, kan spilleren delta i konkurranser i Norden.