SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Treninger på Skedsmo stadion og Sten-Tærud

Gutt 1

Treninger på Skedsmo stadion og Sten-Tærud

Bookmark and Share

I forbindelse med treninger er det viktig at lagene tar hensyn til hverandre. Det er fint at vi har ivrige spillere og trenere, men det er viktig at vi tar hensyn til de som trener. Gå ikke inn på banen før du har treningstid(i så fall må det avtales med de som er der). Det er ofte trangt nok for de som allerede er der.