SFK / Om SFK / Nyhetsarkiv / Utdeling av sesongprogram

Gutt 1

Utdeling av sesongprogram

Bookmark and Share

Områdeoversikt er klar for Jaguar. Det er inndelt i fire områder og grupper av spillere pr område. Se vedlagt oversikt.

Klubben oppfordrer til at vi tar oss tid til å levere ut sesongprogrammet 16. mai og det er derfor lagt opp til dette i vedlagt oversikt. Det er selvsagt en kveld med mye å gjøre så vi har fått dispensasjon til å utsette dette til 18. mai, dette avgjør hver enkelt gruppe internt.

Hver gruppeansvarlig har ansvar for å hente sesongprogram for gruppen i 2. etg på Skedsmo Stadion etter hjemmekamp 16. mai.