SFK / Om SFK / Organisasjon

Gutt 1

Organisasjon

Styret

Styreleder:

Ole Andre Mora: ole.andre.mora@coop.no

Nestleder:

Hanne Wulf: hswulff@gmail.com Tlf. 91317273

Økonomiansvarlig:

Merete Løkse: merethe.lokse@norgesgruppen.no

Styremedlemmer:

Mads Storvik: mads@storvik.tv Tlf: 90045079

Roald Bjørklund: roald@energima.no Tlf. 977 38 688

Trude Elisabeth Bye: bye.trude@gmail.com

Jan Laurits Leirvik: laur-le@online.no

 

Rollebeskrivelse styret

Administrasjonen

Administrasjonen består av:

Daglig leder: Jørn Ove Lunder: jol@skedsmofk.no   mob: 91818301

Administrativ leder: Trine Fausk: trine@skedsmofk.no  mob: 92032158

Sportslig leder: Per-Einar Gjelsvik: peg@skedsmofk.no  mob: 95110649

- Ansvarlig for Skedsmo Fotballakademi 7-12 år er Christian Haulan: skedsmofotballakademi@gmail.com  mob:480 44 788

- Sportslig leder for barnefotballen er Andre Schelander andre@skedsmofk.no mob: 48272299

- Trenerveileder er Jarle Toften jato30@hotmail.com  mob: 97686622

Har du spørsmål rundt områdene

Administrativ leder har ansvar for:

 • Medlemsinfo.
 • Spillerregister
 • Turneringer
 • Treningstider
 • Serie påmeldinger
 • Baneboka
 • Kioskvakter
 • Oppstart første klasse
 • Sesongprogrammet

 Daglig Leder har ansvar for:

 • Klubb policy
 • Reklame
 • Sponsorater
 • Økonomi
 • Forsikringer
 • Overganger
 • Annet
  • Materiell
  • Dommere
  • A-lag

Sportslig utvalg 2018

Leder sportslig utvalg: 

Thomas Vethe, thomas.vethe@hotmail.com; 

Sportssjef 

Per-Einar Gjelsvik

Trenerveileder:

Jarle Toften mob: 97686622

Sportslig ansvarlig jentefotball J13-Damelaget:

Christian Melbye, cm78@outlook.com

Sportslig leder barn U6-U12:

Andre Schelander

Leder laglederutvalget:

Jan Leirvik, laur-le@online.no

Keeperansvarlige 10- A lag:      

Christian Melbye, cm78@outlook.com - Jenter

Hovedtrener herrer:

Per-Einar Gjelsvik

Hovedtrener damer:

Leder Akademiet

Christian Haulan - christian@skedsmofk.no, skedsmofotballakademi@gmail.com;

 Rollebeskrivelse Treneransvarlig/Trenerutvikler

Laglederutvalget

Laglederutvalget fra 2020 består av: 

Lu leder: Jan Laurits Leirvik: laur-le@online.no 

Øystein Engevold: oe-engev@online.no

Hanne Wulff: hswulff@gmail.com

Cupteam

Cupteamet består av: 

Trine Fausk - trine@skedsmofk.no

Trude Bye - bye.trude@gmail.com

 

For mer informasjon om temaet og cupene se link: http://skedsmofk.no/Cuper

Organisasjonskart

Klubbens organisasjon, med hovedgrupper.