SFK / Om SFK / Organisasjon

Gutt 1

Organisasjon

Organisasjonsnr: 979420897

Adresse: Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset

Kontonr. klubb: 1286 41 44185

Fakturaer sendes: 979420897@autoinvoice.no

Styret

Styreleder:

Ole Andre Mora: ole.andre.mora@coop.no Tlf. 905 97 920

Nestleder:

Hanne Wulf: hswulff@gmail.com Tlf. 91317273

Økonomiansvarlig:

Merete Løkse: merete.lokse@norgesgruppen.noTlf. 91159975

Styremedlemmer:

Mads Storvik: mads@storvik.tv Tlf: 90045079

Roald Bjørklund: roald@energima.no Tlf. 977 38 688

Trude Elisabeth Bye: bye.trude@gmail.com

Are T. Hansen: atohanse@gmail.com Tlf. 917 59 733

 

Rollebeskrivelse styret

Styret.pdf 209,87 kB

Administrasjonen

Administrasjonen består av:

Daglig leder: Jørn Ove Lunder: jol@skedsmofk.no   mob: 91818301

Administrativ leder: Trine Fausk: trine@skedsmofk.no  mob: 92032158

Sportslig leder: Per-Einar Gjelsvik: peg@skedsmofk.no  mob: 95110649

Åpningstider.docx 486,43 kB

- Trenerveileder er Jarle Toften jato30@hotmail.com  mob: 97686622

Har du spørsmål rundt områdene

Administrativ leder har ansvar for:

 • Medlemsinfo.
 • Spillerregister
 • Turneringer
 • Treningstider
 • Serie påmeldinger
 • Baneboka
 • Kioskvakter
 • Oppstart første klasse
 • Sesongprogrammet

 Daglig Leder har ansvar for:

 • Klubb policy
 • Reklame
 • Sponsorater
 • Økonomi
 • Forsikringer
 • Overganger
 • Annet
  • Materiell
  • Dommere
  • A-lag

Sportslig utvalg 2021

Per-Einar Gjelsvik. Sportslig leder; peg@skedsmofk.no

Jørn Ove Lunder, Daglig leder

Jan Erik Græsdal, Hovedtrener G16_3

Jan Leirvik, Laglederutvalget

Espen Josten, Jenteansvarlig

Linn Haakonsen, Hovedtrener J17

 

https://www.skedsmofk.no/Om-SFK/Stillingsinstrukser/Trenerveileder

Laglederutvalget

Laglederutvalget fra 2021 består av: 

Malin Guthus: malinguthus@hotmail.com 

Øystein Engevold: oe-engev@online.no

Hanne Wulff: hswulff@gmail.com / 91317273

Cupteam

Cupteamet består av: 

Trine Fausk - trine@skedsmofk.no

Trude Bye - bye.trude@gmail.com

 

For mer informasjon om temaet og cupene se link: http://skedsmofk.no/Cuper

Organisasjonskart

Klubbens organisasjon, med hovedgrupper.