Gutt 1

Avstemming

avstemming

Det er viktig at lagsregnskapet føres og sendes inn årlig. Konto i Lillestrømbanken får dere til laget ved å ta kontakt med trine@skedsmofk.no.
Her er mal som skal benyttes. Ta kontakt med oss i LU om dere har spørsmål.