Gutt 1

Kampvert

Bookmark and Share

Kampvert rollen er veldig viktig. Den viser hvordan Skedsmo FK fremstår ovenfor andre lag, dommere, publikum, generelt besøkende. Målet er at alle skal føle seg velkomne og tatt vare på. Samtidig er det en "politi" rolle for kampverten. Det oppstår ganske sjelden at publikum ikke klarer og oppføre seg. da er det viktig at kampverten prøver etter beste evne og roe publikum. Se spesifiserte retningslinjer for kampverten her: