SFK / Om SFK / Organisasjon / Laglederutvalget / Nyheter / Rutiner ved flytting/omberamming av oppsatt seriekamp

Gutt 1

Rutiner ved flytting/omberamming av oppsatt seriekamp

Dersom dere må flytte kamper benyttes skjemaet du finner på fotball.no - Lov, reglment, skjemaer - Skjemaer og Kontrakter - Omberamming av kamp. 

Du som er lagleder må i forkant av at du sender inn skjema; 

Sjekke når det er plass på banen til ny kamp (sjekk baneboka i Hoopit, eller send mail til trine@skedsmofk.no),

Avklar med motstanderlaget at de kan på ny tid. 

Høre om dommer kan på ny tid (dersom det er satt opp dommer). 

Her er prosedyrebeskrivelsen fra fotballforbundet:

Omberamme kamp (endre dato)

Når det gjelder flytting av kamper ønsker vi at klubbene skal være behjelpelige overfor hverandre.

Det er klubbene selv som bestemmer når kampene skal spilles og har full rett til å nekte at kamp skal flyttes, men der motstander er ute i god tid og har god grunn for at kamp skal flyttes, oppfordrer vi klubbene til å komme til enighet om nytt kamptidspunkt.  

Fremgangsmåte

  1. Kontakt motstander tidlig
  2. Finn ny tid i samråd med motstander og baneansvarlig
  3. Ta kontakt med dommer/assistentdommer/veileder, der dette er oppsatt, og hør om dommer/assistentdommer kan dømme på nytt kamptidspunkt.
  4. Varsle kretsen ved å fylle inn skjemaet 'Omberamming av kamp' med kampnummer, nytt kamptidspunkt (dato/kl./sted), og hvem som dømmer kampen. NB! Ved omberammelse 7 dager eller senere før berammet kamp, påløper det gebyr for kampendringen.

Regler ved omberamming

  • Kretsen skal varsles snarest mulig før terminfestet kamptidspunkt.
  • Kampen skal helst spilles tidligere enn terminfestet kamptidspunkt.
  • Kamper oppsatt i vårsesongen kan ikke flyttes til høsten, dvs. må spilles før første kamp på høstsesongen.
  • Ingen kamper kan avtales flyttet til tidsrommet mellom nest siste og siste serierunde.
  • Siste serierunde skal spilles samtidig – ingen kamper kan spilles etter dette.

NYTT!!!
Fyll inn skjema for omberammelse av kamp direkte fra nettsiden:
Omberammelse av kamp 

Utsettelse av kamp

Når dere er enige om at kampen skal flyttes, men ikke har ny dato klar for kamp, kan dere søke om å utsette kampen.
Se forøvrig retningslinjer og regler for omberammelse av kamp.
 
Send eget skjema for søknad om utsettelse av kamp (NYTT).

Satser for omberammelse/utsettelse av kamper

Omberamming (tidl. enn 8 dager før berammet kamp)  0,-
Omberamming (2-7 dager før berammet kamp) 100,-
Omberamming (kampdag / ikke varslet) 250,-
Utsettelse av kamp 250,-