SFK / Om SFK / Organisasjon / Styret / Nyheter / Verdiprosess igang

Gutt 1

Verdiprosess igang

Skedsmo FKs valgte verdier; Åpenhet, Samhold, Lojalitet og Respekt må gås igjennom. Vi må gi verdiene en mening og et innhold. Prosjektet styres av Lillian Opheim.

Deltakere i prosjektet: Lill Lindahl Johansen. Marthe von Køppen og Jørn Ove Lunder. Første møte 19.juni.