SFK / Om SFK / Politiattester

Gutt 1

Politiattester

Politiattest for idrettslag

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

I Skedsmo Fotballklubb følges dette opp slik:

Nye lagledere/trenere/kontaktpersoner oppgir f. datoen sin til administrasjonen.

Administrasjonen sender så ut en mail med informasjon om politiattester og link til å søke om politiattest, samt vedlegget som bekrefter at vedkommen har verv i klubben.

Når lederen har søkt om attest, vil den komme i retur i posten (ofte i digital postkasse), og må da fremvisis til SFK administrasjonen for registrering av godkjent politiattest.

Adminstrasjonen holder kontroll på hvem som har godkjente attester og følger opp de som evt. ikke har levert.