SFK / Sportslig / Sportslig utvalg

Gutt 1

Sportslig utvalg

Medlemmer i Sportslig utvalg:

    Mail Mob
Tor Arild Janson Haddal Sportslig leder tor@skedsmofk.no 97081557
Jørn Ove Lunder Daglig Leder/Hovedtrener J07 Akershus Fotballkrets jol@skedsmofk.no 91 81 83 01
Espen Josten Jenteansvarlig  espenjosten@hotmail.com  
Roald Bjørklund Styret roald@energima.no 97738688
Linn Håkonsen Hovedtrener J17 Skedsmo FK LinnRosmari.Haakonsen@lillestrom.kommune.no