SFK / Sportslig / Telenor Xtra

Gutt 1

Telenor Xtra

Telenor Xtra ble startet i Januar 2021.

Vi tilbyr denne «ekstra» treningen to dager i uken, på mandager og torsdager(15.00-17.00). Dette er ment som et supplement til spillernes egne lagstreninger. Spillerne som skal delta må selv komme seg til Skedsmo stadion. De som kan melde seg på er gutter og jenter som er født 2010, 2011 og 2012. Treningen på Telenor Xtra vil bli ledet av våre ansatte på akademiet i tillegg til ekstra instruktører, ved behov basert på antall deltagere. Innholdet i treningen vil være ferdighetsutviklende og temabasert, med fokus på spill og mestring i forhold til hva man behersker. En sentral del av Telenor Xtra tilbudet er også fokus på sunn mat og kosthold. Vi legger derfor til rette for en enkel matservering i forkant av treningen(Matservering er foreløpig på vent av hensyn til Covid 19 situasjonen). Sentrale stikkord i Telenor Xtra tilbudet er;

-Se og bli sett

-Gi og ta ansvar

-Mobbefritt og Fair Play

-Trygge og forutsigbare rammer

-Selvstendighet og respekt

-Medbestemmelse

Priser:

1 dag pr uke kr 620,- pr mnd

2 dager pr uke kr 950,- pr mnd

Tilbudet kommer til å følge skoleruta, med hensyn til når det er stengt og åpent.

Alle spillere som er født 2010, 2011 og 2012 vil få invitasjon til Telenor Xtra i Hoopit, med link til betaling. Når man har betalt er man påmeldt. 

Oppsigelse:

Tilbudet har en oppsigelsestid på 1.mnd. Oppsigelsen begynner å løpe fra og med den første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted(eks. sier man opp i løpet av februar må man betale for mars).

Utstyrspakke

Alle deltagere som melder seg på vil motta(kostnadsfritt) en utstyrspakke(treningsdress, drakt, shorts). Dette skal brukes på trening.

Påmelding/spørsmål

tor@skedsmofk.no

Mob 97081557

Tor Arild Janson Haddal

Sportslig leder