SFK / Sportslig / Treningsøkta.no

Gutt 1

Treningsøkta.no

Her er tilkobling til NFF og S2S.net sin innlogging på øvelser, tegninger, utviklingsplaner, tegneverktøy, spillerutvikling m.m

Link: https://no-fotball.s2s.net/home.php

Passord: SkedsmoFK

Brukernavn: SkedsmoFK

Kommer man ikke inn så send en mail til sportslig leder v/ Tor Arild Janson Haddal, tor@skedsmofk.no

Her er tilkobling til NFF og S2S.net sin innlogging på øvelser, tegninger, utviklingsplaner, tegneverktøy, spillerutvikling m.m

Link: https://no-fotball.s2s.net/home.php

Passord: SkedsmoFK

Brukernavn: SkedsmoFK

Kommer man ikke inn så send en mail til sportslig leder v/ Tor Arild Janson Haddal, tor@skedsmofk.no