Skedsmo Fotballklubb har lag fra gutter og jenter 6 år og opp til Old-Boys/ Old-Girls. Alle som vil spille fotball på Skedsmokorset kan være med i klubben. 

Våre grupper

Vår historie

Fra starten i 1929 var idrettsbildet hos oss lik de fleste steder i vårt land. Idrett og politikk var et begrep som  hadde virkelig aktualitet i mellomkrigsårene.   Vi hadde to forskjellige idrettsforbund i Norge;   Arbeidernes Idrettsforbund og Norges landsforbund for idrett. Les hele historien.

Sponsorater

Skedsmo FK sentralt disponerer reklameplass på kamp antrekket. Det betyr at ingen lag selv kan skaffe reklame på dette. Lagene kan selv skaffe seg sponsorer, men da er det f.eks. treningsklær som man kan ha reklame på. Dersom sponsorer som lagene skaffer her i konflikt med klubben sentralt sine sponsorer ta kontakt med adm/Daglig Leder.

Dersom lagene er i kontakt med sponsorer som ønsker mer enn det lagene kan tilby som, f.eks stadion reklame, plass på nettside osv ta kontakt med adm/Daglig Leder.

Styret

Se hvem som sitter i styret.

Medlemskap

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem

Presse

Pressekontakt er Daglig Leder, Jørn Ove Lunder Tlf. 91818301 Mail: jol@skedsmofk.no