Klubbens dag

Klubben er mer enn de enkelte lag – klubben er helheten av alle lag, spillere, ansatte og frivillige. Klubbens dag er en årlig markering av helheten der alle er sammen for å markere og feire klubben vår.

Klubbens dag skal samle hele klubben for å skape mer, bedre og varig aktivitet

Veiledning

Klubben skal samle alle sine lag til en morsom dag på tvers av kjønn og alder.

På KLUBBENS DAG skal klubben arrangere foreldre/foresatte samling der klubbens budskap og tilbud presenteres. Fotballens verdigrunnlag er utgangspunktet. Hensikten med KLUBBENS DAG er å skape mer, bedre og varig aktivitet. Gjennom arrangementet skal vi stimulere til frivillighetens nytte- og egenverdi.

Klubbens dag skal være litt "annerledes dag" hvor vi feirer oss selv.