I 2023 er det Trine Fausk i administrasjonen som er kioskansvarlig.

Alle spørsmål ang. vakter eller kioskdrift rettet stilles til Trine på mail: trine@skedsmofk.no. Dersom det er spørsmål som haster kan man sende en SMS til: 92032158 så besvarer Trine så for hun har mulighet.

Vedlagt under ser du oversikt over hvilke lag som har kioskvakt til enhver tid, i tillegg til viktig informasjon til den som har kioskvakt. En arbeidsbeskrivelse over oppgaver i forbindelse med kioskvakten.