Skedsmo FK har som visjon at klubben skal skape samhold på Skedsmokorset. Det betyr at alle som ønsker å spille fotball skal få muligheten til det. I og med at fotball er et lagspill, er vi avhengig av å være flere. De som ønsker å spille fotball kan være nyinnflyttede, minoriteter, funksjonshemmede og økonomisk vanskeligstilte familier oa. Skedsmo FK ønsker å legge til rette for alle.

Fotballen på Skedsmokorset står sterkt hos alle som bor på Skedsmokorset. I alle skoleklasser er det elever som spiller fotball i Skedsmo FK. Det betyr at alle nyinnflyttede får vite at Skedsmo FK er stedet og melde seg inn dersom du ønsker å spille fotball. For å nå de som starter i 1 klasse har vi hatt info skriv om oppstart i fotballen tidlig på skoleåret.

Skedsmo FK har tidligere hatt et eget lag for funksjonshemmede. Nå har vi ikke det, men vi har noen funksjonshemmede som er integrerte i forskjellige lag. Dersom dette ikke passer så har vi to klubber i Lillestrøm kommune som har Unified lag. Kontakt info. til disse lagene blir da gitt videre. 

Skedsmo FK legger til rette for de som sliter med dårlig økonomi. Lillestrøm kommune har en ordning hvor de betaler for en aktivitet, det blir kalt et aktivitetskort. Vi sender fakturaen til Lillestrøm kommune og de betaler den. Det er ikke alle som får dekket for fotballaktiviteten. De får tilbud om å dele opp beløpet slik at de kan betale noe hver måned. Skedsmo FK har lav treningsavgift og for å få klubb til å gå rundt er vi avhengig av at alle betaler. Konsekvensen kan være at tilbudet blir dårligere. Alle lagene har egne lags kasser. Lagene har ofte god økonomi og løser ofte de økonomiske utfordringene for foreldre med dårlig økonomi.