Valgkomiteen velges på årsmøtet. Valgkomiteen velges for 2 år om gangen. Dersom noen har forslag til kandidater for styret, ta kontakt med valgkommiteen.

Valgkomiteen sitt mandat er å kontakte de som er på valg slik at de har kontroll på eventuelt gjenvalg.

Valgkomité

Espen Engen Tlf: 413 77 278

Anders Engøy Tlf: 971 67 763