Sponsorater

Skedsmo FK sentralt disponerer reklameplass på kamp antrekket. Det betyr at ingen lag selv kan skaffe reklame på dette. Lagene kan selv skaffe seg sponsorer, men da er det f.eks. treningsklær som man kan ha reklame på. Dersom sponsorer som lagene skaffer her i konflikt med klubben sentralt sine sponsorer ta kontakt med adm/Daglig Leder.

Dersom lagene er i kontakt med sponsorer som ønsker mer enn det lagene kan tilby som, f.eks stadion reklame, plass på nettside osv ta kontakt med adm/Daglig Leder.